Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 11

 

Numer konta Rady Rodziców: Bank WBK 96 1090 1636 0000 0001 1621 7342

 

 Dobrowolna składka na Radę Rodziców - 40 zł

 

Wszystkim chętnym zainteresowanym, którzy chcą wspomóc

Miejskie Przedszkole Nr 11 podajemy numer konta Rady Rodziców:

Bank WBK 96 1090 1636 0000 0001 1621 7342

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2012

Zebranie Rady Rodziców

Informujemy, że dnia 19.09.2018 (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie członków Rady Rodziców