Zebranie Rady Rodziców

Zapraszam na zebranie dnia 2 kwietnia 2019r. o godzinie 16:00

Przewodnicząca RR

Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 11

 

Numer konta Rady Rodziców: Bank WBK 96 1090 1636 0000 0001 1621 7342

 

 Dobrowolna składka na Radę Rodziców - 40 zł

 

Wszystkim chętnym zainteresowanym, którzy chcą wspomóc

Miejskie Przedszkole Nr 11 podajemy numer konta Rady Rodziców:

Bank WBK 96 1090 1636 0000 0001 1621 7342