Pierwsza pomoc przedmedyczna

„Wiem, co robić – czyli profilaktyka przedmedyczna i pierwsza pomoc”.

 

Program poszerza o nowe treści obszary z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego: wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci oraz wdraża dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Głównym celem zajęć jest:

- zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami, jakie należy wykonać by pomóc osobie poszkodowanej w razie nieobecności osób dorosłych;

- umożliwienie dzieciom praktycznego zastosowania zdobytych informacji.

W czasie zajęć dzieci:

- poznają numery alarmowe (999, 998, 997, 112);

- nauczą się, w jaki sposób formułować wypowiedź w czasie rozmowy z ratownikiem (podanie miejsca zdarzenia, co się stało, swoich danych);

- poznają czynności związane z pierwszą pomocą takie jak np. bandażowanie, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, tamowanie krwotoku z nosa, zastosowanie koca termicznego a także resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie Mini Anne.

Wszystkie ćwiczenia dzieci wykonują w parach poprzez praktyczne działanie.

W ramach programu dzieci biorą udział w warsztatach „Pierwsza pomoc przedmedyczna wśród przedszkolaków” organizowanych w naszym przedszkolu.

Zapraszamy do naszej kroniki przedszkolnej kliknij tutaj i tutaj.