Akademia "Aquafresh"

AKADEMIA AQAFRESH

 

Akademia jest ogólnopolskim programem edukacji zdrowotnej przedszkolaków.

Zajęcia prowadzone w ramach akademii są prowadzone w ciągu całego roku szkolnego.

 

W ramach zajęć dzieci:

 

- poznały bohaterów Akademii Aquafresha;

 

- poznały budowę jamy ustnej;

 

- zdobyły umiejętność określania stopnia zużywania szczoteczki do zębów;

 

- wyrobiły nawyk codziennego mycia zębów;

 

- poznały zasady zdrowego żywienia.