W GRUPIE "KRASNALE", "MISIE"

PROGRAM ADAPTACYJNY – ma na celu przystosowanie dziecka do nowego środowiska, poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników przedszkola, obeznanie się z usytuowaniem sal i otoczenia przedszkola; rozumienie i stosowanie norm, zasad życia w grupie, wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych, wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.