ZIELONOGÓRSKI PROGRAM

WYRÓWNYWANIA SZANS

DZIECI I MŁODZIEŻY

Programy realizowane w grupie "Sówki"

 

Kółko matematyczne "GRY PLANSZOWE"

 

Gry planszowe to nie tylko forma rozrywki, ich wielką zaletą jest fakt, iż rozwijają umiejętność logicznego myślenia, przeliczania i planowania. Dzięki nim rozwija się u dzieci wyobraźnia przestrzenna oraz myślenie abstrakcyjne.

Celem zajęć jest, rozwijanie zainteresowania grami planszowymi, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu, rozwijanie umiejętności matematycznych, poprawienie sprawności umysłu, koncentracji i spostrzegawczości.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach 12:00-13:00.

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Danielewicz

 

KÓŁKO PRZYRODNICZE - DOŚWIADCZENIA

 

Kółko przyrodnicze ma za zadanie rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trudnych wniosków z przeprowadzonych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów.

Celem zajęć jest rozwijanie sfery poznawczej, intelektualnej i emocjonalnej, poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń, rozwijanie samodzielności oraz praktycznego i kreatywnego myślenia, poprawianie sprawności umysłu, koncentracji i spostrzegawczości,rozwijanie umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 12:00-13:00.

Osoba prowadząca: mgr Anna Balcerak

PROGRAM REALIZOWANY W GRUPIE TYGRYSKI

Program ,,Sprawne rączki” wychodzi naprzeciw dzieciom 5-letnim mającym problemy ze sprawnością manualną, odpowiednim napięciem mięśniowym dłoni , koordynacji wzrokowo-ruchowej,.Skierowany jest również do dzieci leworęcznych w celu poprawy sprawności . Przeprowadzony będzie w formie zabaw paluszkowych , tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem ,,drobnych elementów”, zabaw z materią plastyczną taką jak : magiczny piasek , materiały sypkie, plastelina, ciecz daltonowska,ciastolina, nożyczki – wycinanie drobnych elementów, ćwiczeń grafomotorycznych. Aktywność dzieci ma za zadanie podnieść ich sprawność manualną, przygotowanie dłoni do pisania .

Nauczyciel prowadzący Ewa Żółtańska

zajęcia we wtorki 12.00 - 13.00

Programy realizowane w grupie "Pszczółki"

W KRAINIE KSIĄŻKI

 

Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania, jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.

Cele programu: wprowadzenie dzieci w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko- teatralne, kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania, uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.

Wtorek: 10.30 - 11.30.

Czwartek: 12.00 - 13.00.

Osoba prowadząca: mgr Regina Malinowska

 

GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE

 

Gry dydaktyczne charakteryzują się ustalonym tokiem ich przebiegu, określonymi prawidłami, regułami oraz instrukcjami podawanymi przez nauczyciela, co szczególnie wpływa na kształtowanie u dzieci ważnych funkcji wychowawczych:

przestrzegania ustalonych reguł, poznawania przyjętych norm, współdziałania w grupie, w parze, uspołecznienia, uczą umiejętności wygrywania i przegrywania.

Zabawy dydaktyczne mają również na celu: utrwalanie zdobytej wiedzy o otoczeniu społecznym i przyrodniczym, poszerzanie słownictwa, rozwój mowy.

Zabawy i gry będą dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci.

czwartek g. 11.50

Osoba prowadząca: mgr Mirosława Bajus

 

Programy realizowane w grupie "Krasnale"

W KRAINIE MUZYKI- AKADEMIA PANA KLEKSA

 

Program W krainie muzyki - Akademia Pana Kleksa ma rozbudzać u dzieci zamiłowanie do śpiewu i tańca. Dzieci podczas nauki piosenek będą rozwijać pamięć muzyczną i ruchową , zapamiętywać rytmy i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno - ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny , koncetracji , przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływać korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Najważniejszym celem jest jednak po prostu dobra zabawa.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach 12:00-13:00.

Osoba prowadząca: mgr Beata Kozakiewicz