ZIELONOGÓRSKI PROGRAM

WYRÓWNYWANIA SZANS

DZIECI I MŁODZIEŻY

Kółko taneczne

Gry i zabawy sportowe

W roku szkolnym 2017/2018 w I semestrze w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży organizowane są w naszym przedszkolu zajęcia sportowe.

Program przeznaczony jest dla dzieci 4, 5 i 6-letnich. Jego celem jest rozwijanie sprawności ruchowej, rozbudzanie zainteresowań dzieci różnymi formami aktywności ruchowej, a także zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Dzieci będą aktywnie brały udział w zajęciach:
kształtujących właściwą postawę, bieżnych, orientacyjno-porządkowych, a także doskonalących elementy rzutu, celowania, noszenia, równowagi, skoku oraz w zabawach z chustą, przy muzyce i grach zespołowych 

Zajęcia odbywają się we wtorki i biorą w nich udział dzieci z grupy "Biedronki":-)

Realizator: Katarzyna Danielewicz

Zajęcia teatralne

W roku szkolnym 2017/2018 w I semestrze w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży realizowane będą zajęcia teatralne, których celem będzie przygotowanie przedstawienia pt. "Cyrk".

W trakcie przygotowywania przedstawienia jednym  z głównych zadań będzie rozbudzanie zainteresowania teatrem oraz odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień dzieci jako aktorów.

Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. W ramach realizacji tego programu dzieci będą mogły wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi im sposobami ekspresji – gestem, mimiką, aktywnością plastyczną i muzyczną. Oprócz tego, przygotowanie przedstawienia w ramach programu, ma zapewnić dzieciom doskonałą zabawę i pozwolić się spełnić w roli aktora.

Zajęcia będą się odbywały w piątki i będą w nich uczestniczyć dzieci z grupy "Sówki - Mądre Główki" :-)

Realizator : Beata Kozakiewicz