Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy składania wniosków:

 

- "wczasy pod gruszą" : do 10 czerwca

- świadczenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia: do 30 listopada