Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy składania wniosków:

 

- "wczasy pod gruszą" : do 15 czerwca 2017r.

- świadczenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia: do 30 listopada 2017r.