Czyste powietrze wokół nas

Program profilaktyczny "Czyste powietrze wokół nas" - program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Realizowane treści zwiększają wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.