PROGRAMY REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W GRUPIE "SÓWKI MĄDRE GŁÓWKI":

Program Czytelniczy "Książka Moim Przyjacielem".

Głównym celem  programu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. Codzienny kontakt dzieci z książką ma pogłębić ich motywację do czytania oraz być sposobem na ich ogólny rozwój , kształcenie i zdobywanie wiedzy.

Promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni ma za zadanie utrwalać właściwe wzorce zachowań, uczulać na krzywdę innych oraz obcować z kulturą żywego słowa.

Realizacja założeń programu ma stwarzać okazję do prezentacji własnych umiejętności samodzielnego czytania.