Warsztaty z Rodzicami

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych rodziców dzieci sześcioletnich na warsztaty dotyczące usprawniania precyzji ruchów ręki czyli umiejętności niezbędnych w procesie nauki pisania. Termin : 21.10.2019 godzina 16:00

Rodzicu pamiętaj!

 

Na prawidłowe kształtowanie się mowy dziecka wpływa wiele czynników. Ogromne znaczenie ma środowisko, w którym dorasta młody człowiek.

 

Dlatego też rodzicu pamiętaj:

 

– Mowa dziecka rozwija się już w życiu płodowym!

– W okresie noworodkowym mów do dziecka, pozwól mu na interakcje wokalną z jego strony

– Jesteś wzorem do naśladowania również w zakresie mowy.

– Nie używaj zdrobnień, zmiękczeń ani wyrazów zastępczych dla rzeczy, które posiadają nazwy

– Zawsze konsultuj się ze specjalistą logopedą jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w zakresie wymowy. Pamiętaj im wcześniej rozpoczniesz terapię tym szybciej uzyskasz pozytywne efekty!

– Nie czekaj aż dziecko ,,wyrośnie z wady”. Nieprawidłowości często negatywnie wpływają na funkcjonowanie dziecka w grupie, oraz decydują o sukcesie edukacyjnym

– Nie krytykuj i nie komentuj publicznie wady wymowy swojego dziecka

– Nie pozwól by Twoje dziecko zbyt dużo czasu spędzało przed urządzeniami multimedialnymi.

– Jeśli masz podejrzenia odnośnie nieprawidłowości słuchu zawsze skonsultuj się ze specjalistą laryngologiem

– Miej czas na rozmowę z dzieckiem. Rozmowa z rodzicem umożliwia prawidłowy proces kształtowania się mowy i umiejętności komunikacyjnych. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje nie tylko Twojej obecności fizycznej, ale również bliskości emocjonalnej!

 

Neurologopeda Magdalena Jędrychowska

 

Kiedy do logopedy?

 

Rodzice często zastanawiają się, czy ich dziecko prawidłowo się rozwija. Dotyczy to wielu sfer, najwięcej pytań dotyczących dziecka od okresu niemowlęcego do momentu wczesnoszkolnego związanych jest z nabywaniem umiejętności komunikacyjnych . Trzeba pamiętać, że każde dziecko jest inne, a tempo jego rozwoju przebiega indywidualne i niepowtarzalnie. Jednakże istnieją specyficzne niepokojące symptomy w procesie rozwoju mowy, które powinny skłonić do wnikliwej obserwacji dziecka . Pamiętajmy, iż każda nieprawidłowość w tym zakresie powinna być skonsultowana ze specjalistą – logopedą (neurologopedą, surdologopedą). Skierowanie na wizytę możemy otrzymać od lekarza -pediatry do którego uczęszcza dziecko. Jest ono ważne przez długi okres czasu i nie trzeba jego często odnawiać. Bezpłatna poradę otrzymamy również w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówkach oświatowych tj. szkoła, przedszkole.

 

Poniżej przedstawię najczęstsze nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka przedszkolnego, które powinny być skonsultowane.

 

Zgłoś się do logopedy gdy Twoje dziecko:

• Ma problemy ze słuchem; objawami tego może być znaczne zwiększanie głośności telewizora, radia brak reakcji na dźwięki wydawane przez ludzi i różne przedmioty z otoczenia. Może to być związane z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych( katary, anginy, zapalenie gardła, ucha, powiększony trzeci migdał).Nierzadko można zauważyć, że takie dziecko ma otwarte usta , chrapie w nocy, w ostrym stadium miewa bezdechy w trakcie snu. Należy pamiętać, iż przyczyną nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu słuchu może być również alergia.

• Nie wymawia głosek, które powinno wymawiać zgodnie z etapami rozwoju mowy

• Zniekształca wyrazy; mówi niezrozumiale dla otoczenia (powyżej 3 roku życia)

• Ma trudności z mową płynną, tempo mowy jest za szybkie lub za wolne;

• Ma długotrwała chrypkę fonacyjną,

• Mowa jest monotonna, bez melodii;

• Nieprawidłowo stosuje formy gramatyczne; ma braki w słownictwie; wypowiada się krótkimi, nierozbudowanymi zdaniami, w telegraficznym stylu; wypowiedzi są nielogiczne, nieadekwatne.

• Nie komunikuje się w ogóle lub rozmawia tylko z wybranymi osobami

• Nie rozumie poleceń złożonych (np. załóż kapcie, przynieś misia i połóż lalę spać)

• Wysuwa język pomiędzy ząbki lub wymawia głoski z wadliwym poszumem

• Ślini się, ma problemy z przeżuwaniem pokarmu , gryzieniem, ma wygórowany odruch wymiotny

• Nie potrafi unieść języka (spionizować) do górych zębów, a dokładnie do wałka dziąsłowego (dotyczy dziecka powyżej 3,5 roku życia, )

• Ma niesprawne narządy mowy (np. zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, przyrośnięty język)

• Ma nieprawidłowy zgryz co utrudnia nieprawidłową artykulację

W razie wszelkich wątpliwości dotyczących rozwoju mowy Waszych dzieci zapraszam do mojego gabinetu w MP11 w Zielonej Górze w każdy poniedziałek, wtorek i środę.

 

Neurologopeda mgr Magdalena Jędrychowska

 

Zalecenia terapeutyczne z zakresu podniesienia sprawności grafomotorycznej

 

Ćwiczenia grafomotoryczne wykonywane w wieku przedszkolnym mają na celu przygotowanie do nauki pisania.

Pierwszymi ćwiczeniami, które w przyszłości mają wyrobić precyzje pisania u dziecka są wszelkie czynności angażujące dłonie i wzrok do określonego, zamierzonego ruchu. Są to np. czynności związane z lepieniem plasteliny, darciem kartki papieru, malowaniem wzorów w przestrzeni, kolorowaniem, rzucaniem do celu itd. Kiedy dziecko opanuje min. te czynności możemy przystąpić do zadań trudniejszych.

Początki nabywania precyzyjnej umiejętności pisania przeprowadza się na materiale bezliterowym.

Znaki przypominające litery zawierające linie proste, skośne, pętlowe wprowadza się zgodnie z zasadą stopniowania trudności .

Linie proste pionowe rozpoczyna się od rysowania po śladzie linii już narysowanych. Trudniejszym zadaniem jest rysownie przez dziecko linii poziomych, gdzie należy przestrzegać zasady od strony prawej do lewej. Pamiętajmy, iż oba te ćwiczenia dziecko wykonuje nie odrywając ręki od kartki papieru. W kolejnych etapach dziecko rysuje linie skośne, oraz linie ze zmianą kierunków i przecięciami linii już nakreślonych (kluczyki).

 

Pamiętajmy o tym, aby nie zmuszać dziecka do wykonywania tych zadań. Postarajmy się o atrakcyjną formę przeprowadzenia tych zajęć, stosujmy nagrody, pochwały w celu zachęty dziecka.

 

Przykładowe ćwiczenia grafomotoryczne :

– zamalowywanie całej powierzchni kartki kredką, farbami

– malowanie palcem na całej powierzchni linii poziomych i pionowych zachowując kierunek od lewej do prawej

– malowanie linii prostych i skłębionych pędzlem lub kredką

– zamalowywanie kolorem większych płaszczyzn ruchami od trony lewej do prawej i z góry na dół – po śladzie i samodzielnie

– łączenie kropek w określony kształt

– malowanie linii spiralnych

– malowanie kółek od najmniejszego do największego

– rysowanie w przestrzeni określonych kształtów

– rysowanie szlaczków wg wzoru ruchem ciągłym

– dorysowanie brakującej części przedmiotu

– szukanie drogi w labiryncie

– wykonywanie rysunku wg wzoru jednym ruchem ręki przy pomocy kalki

 

Zachęcam rodziców do angażowania dzieci w wykonywanie wszelakich ćwiczeń usprawniających precyzję ruchów dłoni. Umiejętność ta jest niezbędna w początkowych latach w szkole i nabycie jej w wieku przedszkolnym z pewnością przyczyni się do odnoszenia pierwszych sukcesów szkolnych.

 

terapeuta pedagogiczny Magdalena Jędrychowska