Jak pracujemy w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole położone jest z dala od centrum miasta - osiedle Wazów, na terenie o dużym zadrzewieniu i w sąsiedztwie terenów leśnych, z dala od ruchliwych ulic, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Od 2007 roku funkcję dyrektora pełni mgr Iwona Mierzejewska.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Zielona Góra.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim poprzez delegaturę w Zielonej Górze.

Liczba oddziałów : 6

Godziny pracy przedszkola : 6.30 - 17.00 UWAGA! Od 1 września 2019 pracujemy do 16:30

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 7:30 do 16:30

 

W parterowym, wyremontowanym budynku znajduje się sześć kolorowych, przestronnych sal przeznaczonych do codziennego pobytu dzieci.

Dla naszych przedszkolaków urządzono także dodatkowe sale :

sypialnię spełniającą wszelkie wymogi optymalnego wypoczynku najmłodszych dzieci;

 plastyczną;

 rytmiczną;

 dwie szatnie dla dzieci;

 komfortowe łazienki w każdej sali grupowej.

 

Posiłki:

I Śniadanie o godzinie 8.30

II Śniadanie o godzinie 11.30

 Obiad o godzinie 14.00 

 

W każdej sali znajduje się woda do picia, którą podajemy na każdą prośbę dziecka.

Posiłki nie są limitowane - dzieci jedzą tyle, ile chcą.

Cały czas dbamy o to, aby dzieci jadły dużo owoców i warzyw.

 

Plan dnia:

 

GODZINY:

NAZWA ZAJĘĆ:

DZIAŁANIA:

6.30-8.15

ZAJĘCIA PORANNE

-ćwiczenia poranne;
-ćwiczenia korekcyjne;
-zabawy ruchowe;
-działania w kącikach zainteresowań;
-powtórzenie piosenek i wierszyków;
-praca indywidualna z dziećmi;

8.20-9.00

I ŚNIADANIE

-mycie rąk;
-pomoc przy nakrywaniu i sprzątaniu;
-jedzenie (zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie);

9.00-11.00

Organizujemy zajęcia w grupach, zespołach, indywidualnie.

Oferujemy naszym wychowankom zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji matematycznej, komunikacyjnej, językowej, zdrowotnej, artystycznej

w tym:

zajęcia umuzykalniające, warsztaty plastyczne oraz inne działania plastyczno  -konstrukcyjne.
Zajęcia z zakresu wczesnego czytania oparte o metodę Ireny Majchrzak.

Spacer - wyjście do ogrodu.

Koncerty muzyczne Lubuskiego Biura Koncertowego (raz w miesiącu). Zabawy dzieci - tworzenie warunków do rozwijania ich indywidualnych zainteresowań oraz do poznawania otaczającego świata przez doświadczanie

ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE 2X w tygodniu
- nauka piosenek
-zabawy muzyczne
-nauka tańca
-ćwiczenia kształcące słuch
-poznanie zasad muzyki - ilustrowanie muzyki ruchem - ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu

11.30-12.00

II ŚNIADANIE

- mycie rąk;
-pomoc przy nakrywaniu i sprzątaniu;
-jedzenie(zwrócenie uwagi na zachowanie);

12.00-13.30

Grupa MISIE - leżakowanie
Pozostałe grupy - zajęcia popołudniowe;

-zabawy ruchowe;

-słuchanie bajek;
-prace porządkowe;
-wyjście na dwór;
-zabawy w kącikach zainteresowań; -praca indywidualna z dziećmi;

 

 

-zabawy ruchowe;
-wprowadzanie nowych słówek,
-utrwalanie poznanych;

 

 

14.00-14.30

OBIAD

-mycie rąk;
-pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu; -jedzenie(zwrócenie uwagi na zachowanie),
-nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami (nożem również);

14.30-16.30

ZABAWY W GRUPACH

-zabawy ruchowe;
-praca indywidualna z dzieckiem;
-gry planszowe;
-słuchanie bajek;
-wyjście na dwór;
-zabawy dowolne