Oferta naszego przedszkola

ZAJĘCIA:

Organizujemy zajęcia w grupach, zespołach, indywidualnie.

Zachęcamy naszych wychowanków do samodzielnego planowania dnia pracy.

W tworzeniu ofert edukacyjnych bierzemy pod uwagę ich zainteresowania, zdolności i umiejętności.

Stawiamy na wielozmysłowe poznanie otaczającej rzeczywistości.

Oferujemy naszym wychowankom zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji matematycznej, komunikacyjnej, językowej, artystycznej, w tym: zajęcia umuzykalniając, warsztaty plastyczne oraz inne działania plastyczno-konstrukcyjne.

Ważne są dla nas zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego.

Prowadzimy stałe zajęcia z zakresu wczesnego czytania oparte o metodę Ireny Majchrzak.

Stale współpracujemy z logopedą, pedagogiem terapeutą, psychologiem i rehabilitantem.

Integrujemy nasze działania z oczekiwaniami Rodziców oraz stale zapraszamy ich do uczestnictwa w zajęciach otwartych, warsztatach oraz wspólnego świętowania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

 
Kadra pedagogiczna przedszkola pracuje w oparciu o program: „Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwony Brody.

 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Program jest zgodny z obowiązującą Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

"Naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj" - Janusz Korczak.