Informujemy rodziców, iż w dniach 24-27 czerwca 2016r. w naszym przedszkolu zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadził ewaluację zewnętrzną problemową. W zakresie wybranych wymagań wskazanych przez MEN określono poziom ich spełniania przez przedszkole:

•Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

•Dzieci są aktywne

•Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Prosimy o zapoznanie się z raportem.

Raport ewaluacji zewnętrznej