Kadra pedagogiczna

Kadra Miejskiego Przedszkola nr 11 "Tęczowy zakątek"


Dyrektor:

mgr Mierzejewska Iwona- nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele:

Grupa Biedronki:

mgr Katarzyna Danielewicz - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Balcerak- nauczyciel mianowany

Grupa Plastusie:

mgr Katarzyna Komornicka - nauczyciel mianowany

Grupa Misie:

mgr Alina Kaczmaryk - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Mierzejewska - nauczyciel dyplomowany

Grupa Tygryski:

mgr Regina Malinowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Kłos- nauczyciel kontraktowy

Grupa Sówki:

mgr Jolanta Pluskota - nauczyciel kontraktowy

mgr Beata Kozakiewicz- nauczyciel mianowany

Grupa Pszczółki:

mgr Irena Szafran - nauczyciel mianowany

mgr Ewa Żółtańska - nauczyciel dyplomowany

 

RELIGIA:

mgr Danuta Dutka

 

PSYCHOLOG:

mgr Paulina Zamlewska- Lipiec

 

PEDAGOG TERAPEUTA i LOGOPEDA:

mgr Magdalena Jędrychowska

 

Za pracę pedagogiczną odpowiada dwanaście nauczycielek (łącznie z dyrektorem placówki). W każdej grupie pracują po dwie nauczycielki i jedna woźna oddziałowa.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje:

Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie wyższe;

Nauczycielki dbają o podnoszenie jakości pracy z dziećmi poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez WDN, ODN, CKUiP i Uniwersytet Zielonogórski.